Recht-op trots

Kijk omhoog
Al voel je je kwaad

Schreeuw het uit
in lege stilte
Voel je maar trots
op al je kracht

Rijs je kin
al voel je je pijn

Huil je leeg
in een klein hoekje
Voel je maar trots
dat je het draagt

Recht je rug
Al voel je je kwijt

Koers wordt klaar
van lange route
Voel je maar trots
dat je ervaart

Sta rechtop
En sluit je niet af

Emotie wijst
alleen maar de richting
naar de donkere laag
die jouw licht bedekt